FK Boken inbjuder till

NSI-tävling

Lördagen den 25 augusti

 

Stämpl.system SportIdent
Klasser DH10 – 16, U1 – 4 samt Ö1, Ö2, Ö10
Anmälan Skriftlig anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 21 augusti under adress:
FK Boken, Box 106, 284 22 Perstorp.
Efteranmälan Mottages mot 50 % förhöjd avgift t o m torsdagen den 23 augusti kl 20.00 på tel 0435–44 81 12, telefax 0435-44 81 13 eller
e-post: lars.448112@telia.com
Samlingsplats Ugglebadet, Perstorp
Parkering Avstånd P – TC max 100 m.
Start Första ordinarie start kl 11.00.
Karta Källstorp, skala 1:10 000
Terr.-beskr. Måttligt kuperad skogsmark med mestadels god framkomlighet. Stigrikt.
Omkl/Dusch Varm dusch inomhus
Servering Enklare marketenteri på samlingsplatsen
Tävlingsledare Jan I Nygren, tel 0435 - 353 06
Banläggare Maria Wingren, tel 0435 – 330 13
Bankontrollant Peter Larsson, tel 0435 – 46 08 45
Upplysningar Tävlingsledaren eller pressvärd
Ulla Olsson, 0435 – 44 81 12
(e-post:
ulla.olsson@perstorp.mail.telia.com).

 

Välkomna

 

Besök gärna Ugglebadets härliga utomhusbassänger samt vattenrutschbana i samband med NSI-tävlingen.

Skulle ni vilja övernatta finns solängens camping alldeles bakom Ugglebadet.