Resultat - Poängjakten vintern 2001-2002

Vinterns poängjakt pågick från 26 december till 7 mars. Lottdragning/prisutdelning kommer att ske den 14 mars.

Följande träningar gav en extra bonuspoäng: 15 jan., 31 jan., 10 feb. och 5 mars.

Max poäng: 77. En lott per 7 poäng.

Namn

Sammanlagt

Antal lotter

Andersson Sören

22

3

Andersson Cecilia

3

0

Andersson Patrik

16

2

Andersson Viktor

3

0

Andersson Leif-Åke

10

1

Andersson Kerstin

4

0

Andersson Björn

5

0

Andersson Annika

7

1

Andersson Karin

16

2

Andersson Anders

16

2

Blomkvist Andreas

2

0

Hallberg Lars

16

2

Hallberg Marianne

19

2

Hansen Fredrik

28

4

Hansen Sofie

11

1

Hansen Therese

11

1

Jarlsson Anette

21

3

Jarlsson Mattias

29

4

Johansson Mats

47

6

Johansson Mattias

55

7

Johansson Sandra

27

3

Burström Susanne

36

5

Larsen Magnus

30

4

Larsson Peter

29

4

Eriksson Thomas

11

1

Liljedahl Gertie

29

4

Lindberg Birgitta

6

0

Ljungqvist Anna

15

2

Ljungquist Fabian

7

1

Marntell Lars

2

0

Marntell Anders

5

0

Nilsson Leif

23

3

Nygren Jan

48

6

Nygren Titti

41

5

Nygren Malin

35

5

Nygren Ulrika

60

8

Ohlsson Kenneth

16

2

Olsson Lars

54

7

Olsson Ulla

16

2

Palm Ronny

2

0

Palm Birgit

22

3

Palm Håkan

22

3

Palm Frida

5

0

Persson Sven

6

0

Wingren Eva

22

3

Wingren Maria

17

2