FK Boken inbjuder till

                     Ungdomstävling i

              NSI-kretsen

                        lördagen den 21 maj

 

 

 

Klasser

DH10-DH16, UDH1-4, Inskolning, Öppen 1-2 samt Öppen 10. Inga föranmälningar i öppna klasser.
Banlängder finns på vår hemsida fr o m 2005-05-13.

Stämpl.syst.

SportIdent. Varje klubb ansvarar för att klubbens deltagare har bricka.

Anmälan

Via Klubben Online senast söndagen den 15 maj alternativt via anmalan@fkboken.se.

Efteranmälan

Mottages via Klubben Online mot 50 % förhöjd avgift senast den 19 maj kl 20.00 eller tel 0435 – 314 61.

Samlingsplats

Gundetorp 5 km SV Perstorp, v v mellan Perstorp – Riseberga.

Parkering

Avstånd P-TC max 500 m.

Start

Första ordinarie start kl 11.00. Efteranmälda startar före.
Avstånd TC – start max 300 m.
OBS! Gemensam klassvis start för klasserna DH14-16, gafflade banor.

Karta

Utsnitt ur Äktaboden, tryckt 2004, jsuterad 2005, digitaltryck, skala 1:10 000.

Terr.-beskr.

Måttligt kuperad skogsmark med mestadels god framkomlighet.

Service

-         Dusch

-         Servering

Ingen dusch. Medtag tvättvatten.
Enklare marketenteri på samlingsplatsen.

Priser

Medaljer i klasserna DH10-16. Lottas i U- och Öppna klasser.

Tävlingsledare

Janne Nygren, 0435 – 353 06.

Banläggare

Peter Larsson, 0435 – 46 08 45.

Banjury

Tomas Johansson, Örkelljunga FK.

Upplysningar

Tävlingsledare eller banläggare.

 

 

 

VÄLKOMNA – FK BOKEN