Resultat Testbanan

     
Korta 040429 040603 040909
Elina Westerlund 22.34    
Elias Westerlund 24.16    
Sofie Hansen 25.57    
Markus Svensson 26.30 23.31  
David Svensson 30.20 26.34  
Björn Lindqvist   23.31  
     
Långa 040429 040603 040909
Fredrik Hansen 24.16   31.54
Mattias Johansson 27.41   29.12
Anders Andersson 32.50    
Anders Marntell 32.11    
Mattias Jarlsson 25.14    
Anton Österblad 31.07   28.49
Marcus Österblad 31.33   32.39
Sandra Johansson 33.02    
Therese Hansen 31.53    
Håkan Palm     21.34
Andreas Blomqvist     22.19
Jan Nygren     31.07
Susanne Burström     42.45
Ulrika Nygren     42.45
Elina Westerlund     31.42
Elias Westerlund     38.12
     
OBS!    
Endast de som förbättrat sina resultat står med den 3/6.