Inbjudan till FK Bokens

Träningsfemdagars år 2000

 

 

 

Precis som tidigare finns det tre olika banalternativ att välja på:

Kort

Ledstångsorientering med kontroller som kan få förekomma vid sidan av men synlig från ledstången.

Svårighet motsvarande DH12 lätt, vit bana, längd ca 2,5 km

 

Mellan

Enkel kurvbildsorientering. Kontroller med uppfångare bakom kontrollen.

Svårighet motsv DH14, orange bana, 3,5-4,0 km

 

Lång

Svårighet motsvarande blå/svart bana, ca 6,2-6,7 km

 

Följande kartor och etappansvariga gäller.

Etapp 1 (tisd 20/6): Källstorpskartan, Olle Bohman tel 31376. Vägvisning från korsningen Oderljungavägen - Källstorpsvägen

Etapp 2 (onsd 21/6): Bälinge-Dalshultkartan, Lars Hallberg tel 31036.

Etapp 3 (tisd 27/6): Harholmakartan. Vägvisning från Oderljungavägen ca 3 km norr om Perstorp. Leif Nilsson tel 31438.

Etapp 4 (onsd 28/6): Cykelorientering. Karta Perstorp Södra. Göran Seger tel 046-133546

Etapp 5 (torsd 29/6): Karta Perstorp SV. Lars Olsson tel 448112

 

För ytterligare upplysningar om startplatser, se anslag på etappen närmast före eller på klubbens hemsida (gästboken) eller kontakta den etappansvarige.

 

 

Start från kl 17.30 Anmälningsavgift: 20 kr.

För cykel-OL beräknas banlängden motsvara ungefär samma tid som för fot-OL. På sista etappen tillämpas jaktstart. Dusch o fika på Sista Hus med prisutdelningdirekt efter sista etappen.

 

Anmäl till Lars Hallberg, tel 31036 senast söndagen den 18/6 (helst)

 

Välkomna!

 

FK Bokens träningskommitté

 

Källa: Lars Hallberg