Slutresultat

Interna 5-dagars 2000            
Slutställning efter etapp 5            
20000629            
             
Sammanställning            
58 deltagare Korta   Mellan Långa Tot  
Etapp 1 3   16 17 36  
Etapp 2 5   11 11 27  
Etapp 3 7   16 23 46  
Etapp 4 4   13 8 25  
Etapp 5 4   17 16 37  
Tot 23   73 75 171  
             
Korta Banan Antal etapper Tidstillägg Starttid Måltid   Etapp-tid
Anders Andersson 5   17 45 00 18 13 00   28,00
Viktor Andersson 3   17 48 00 18 44 45   56,45
Robin Bohman 2   17 30 00 18 30 45   60,15
Kerstin Persson 3   17 30 00 18 30 45   60,15
Ulla Olsson 4          
Karin Andersson 2          
Anette Jarlsson 1          
Frida Palm 1          
Titti Nygren 1          
Ulrika Nygren 1          
  23          
Mellan banan Antal etapper   Starttid Måltid Sluttid Etapp-tid
Martin Wendt 3   17 41 50 18 18 52 18 18 52 37,02
Linus Bohman 2   17 50 30 18 23 30 18 23 30 33,00
Sten Avid Larsson 5   17 48 56 18 27 23 18 27 23 38,27
Birgit Palm 5   17 49 56 18 35 10 18 35 10 45,14
Bo Svensson 4   18 05 50 18 38 45 18 38 45 32,55
Patrik Andersson 4   17 54 50 18 40 04 18 40 04 45,14
Marianne Hallberg 4   17 54 46 18 45 13 18 45 13 50,27
Mattias Jarlsson 4   17 47 52 18 26 44 18 46 44 38,52
Gull Svensson 4   18 00 06 18 54 10 18 54 10 54,10
Annika Andersson 4   17 50 31 18 35 02 18 55 02 44,31
Karin Andersson 4   17 58 52 18 42 18 19 02 18 43,26
Markus Bohman 4   17 39 22 18 15 55 19 15 55 36,33
Folke Bladh 4   17 26 56 18 29 50 19 29 50 62,54
Kerstin Larsson 3   17 33 05 br br br
Titti Nygren 5   17 34 45 br br br
Anette Jarlsson 2   17 33 12      
Lars Hallberg 1   17 52 40 18 33 30   40,50
Frida Palm 1   18 00 00 18 35 10   35,10
Göran Seger 1          
Anna Olsson 1          
Anna Wingren 1          
Björn Andersson 1          
Kaj Seger 1          
Leif Nilsson 1          
Lena Magnusson 1          
Malin Nygren 2          
Ulrika Nygren 1          
  73          
Långa banan Antal etapper   Starttid Måltid Sluttid Etapp-tid
Per Persson 3   17 41 22 18 35 55 18 35 55 54,55
Olle Bohman 3   17 44 02 18 39 22 18 39 22 55,20
Mattias Liljedahl 4   17 53 24 18 48 47 19 08 47 55,33
Jan I Nygren 5   17 47 10 18 49 16 19 09 16 62,06
Camilla Bohman 4   17 45 48 18 49 20 19 49 20 63,32
Gunilla Bohman 4   17 49 49 18 52 20 19 52 20 62,31
Anna Olsson 3   17 54 50 19 13 54 19 53 54 79,04
Ingemar Carlsson 3   17 50 54 19 00 06 20 00 06 69,12
Sven Persson 4   17 52 10 brutit brutit  
Sören Andersson 4   17 53 23 brutit brutit  
Daniel Liljedahl 1   17 55 00 18 56 27   61,27
Ronnie Ljunggren 2   18 07 00 18 57 52   50,52
Inge Persson 2   17 35 00 18 40 45   65,45
Veronika Jönsson 2   18 10 00 19 18 02   68,02
Björn Andersson 3   17 59 15 19 10 15   71,00
Anna Ljungqvist 2     brutit   brutit
Maria Wingren 1   17 53 30      
Anna Wingren 2   17 53 35      
Göran Bengtsson 2   17 55 28      
Gert Olsson 3          
Lars Hallberg 3          
Leif Åke Andersson 3          
Lars Olsson 2          
Magnus Larsen 2          
Niklas Håkansson 2          
Tomas Westlund 2          
Frida Palm 1          
Håkan Winberg 1          
Per Gunnarsson 1          
Ronny Palm 1          
  75          


Uppdaterad 2000-07-01
Av Håkan Palm