Tränings 5-dagars 2001
Etapp3

  INTERNA 5-DAGARS  
  ETAPP 3 20010626  
  ARRANGÖR : Fam MATS JOHANSSON  
  KARTA: ODERLJUNGA ÖSTRA  
  TC: söder om Harholma korset  
     
  KORTA BANAN 2 650 M
     
1 ANNA OLSSON 23.40
2 MATTIAS JOHANSSON 28.30
3 ANDREAS HANSEN 30.00
4 KAROLIN NILSSON 30.00
5 SOFIE HANSEN 33.30
6 ANDERS ANDERSSON 33.45
7 ANDERS MARNTELL 34.00
8 ULLA OLSSON 34.45
     
  MELLAN BANAN 4 200 M
     
1 ARNE ANDERSSON 33.00
2 ANNA OLSSON 46.00
3 LINDA OLSSON 47.15
4 BIRGIT PALM 49.00
5 KARIN PERSSON 49.10
6 MALIN NYGREN 50.40
7 KARIN ANDERSSON 51.58
8 ULRIKA NYGREN 53.40
9 FOLKE BLADH 58.40
10 MARKUS BOHMAN 60.06
11 TITTI ELMQ,-NYGREN 67.05
     
  LÅNGA BANAN 6150 M
     
1 RONNIE LJUNGGREN 36.50
2 RASMUS GRÖNLUND 42.07
3 MAGNUS LARSEN 43.45
4 MARTIN WENDT 44.50
5 LENNART CARLSÉN 45.24
6 OLLE BOHMAN 47.15
7 STELLAN MARTINSSON 47.27
8 PETER LARSSON 49.07
9 BJÖRN ANDERSSON 50.30
10 INGEMAR CARLSSON 51.05
11 PATRIK JOHANSSON 51.32
12 RALF ANDERSSON 51.55
13 JAN NYGREN 52.15
14 CAMILLA BOHMAN 55.10
15 ROBERT JOHANSSON 55.22
16 LINUS BOHMAN 55.45
17 FREDRIK HANSEN 56.30
18 LARS OLSSON 57.05
19 LEIF ÅKE ANDERSSON 57.13
20 GUNILLA BOHMAN 58.00
21 LARS MARNTELL 58.07
22 GERT OLSSON 58.40
23 MARIA WINGREN 64.25
24 PATRIK ANDERSSON 76.27
  SÖREN ANDERSSON BR
     


Uppdaterad 2001-06-28
Av Håkan Palm