Avslutning i vintercupen den 7/2 1999        
         
Namn Banlängd Starttid Måltid Etapptid
Martin Wendt 2,0 10:22:27 10:39:00 0:16:33
Marcus Bohman 2,0 10:18:14 10:39:25 0:21:11
Ulrika Nygren 2,0 10:14:59 10:40:16 0:25:17
Anette Bohman 2,0 10:10:00 10:42:30 0:32:30
Mattias Jarlsson 2,0 10:21:30 10:43:28 0:21:58
Anette Jarlsson 2,0 10:11:09 10:45:35 0:34:26
Ewa Wingren 2,0 10:11:09 10:45:35 0:34:26
Gertie Liljedahl 2,0 10:11:09 10:45:35 0:34:26
Titti Nygren 2,0 10:14:36 10:45:35 0:30:59
Malin Nygren 2,0 10:15:45 10:47:15 0:31:30
Mattias Johansson 2,0 10:11:43 10:58:25 0:46:42
Kerstin Persson 2,0 10:10:00 10:59:00 0:49:00
Sandra Johansson 2,0 10:10:57 10:59:00 0:48:03
Ulla Olsson 2,0 10:13:50 10:59:00 0:45:10
Birgit Palm 4,6 10:14:36 11:09:50 0:55:14
Marie Nilsson 4,6 10:33:23 11:10:27 0:37:04
Camilla Bohman 4,6 10:24:34 11:10:32 0:45:58
Anna Wingren 4,6 10:25:25 11:10:42 0:45:17
Mats Johansson 4,6 10:26:06 11:10:47 0:44:41
Anna Olsson 4,6 10:26:06 11:13:21 0:47:15
Susanne Burström 4,6 10:12:18 11:13:47 1:01:29
Frida Hallberg 4,6 10:32:42 11:14:12 0:41:30
Lars Olsson 4,6 10:28:06 11:14:22 0:46:16
Gunilla Bohman 4,6 10:30:42 11:14:28 0:43:46
Leif Nilsson 4,6 10:15:17 11:15:16 0:59:59
Maria Wingren 4,6 10:32:00 11:16:05 0:44:05
Folke Bladh 4,6 10:11:32 11:20:28 1:08:56
Cecilia Andersson 4,6 10:21:30 11:23:06 1:01:36
Sören Andersson 4,6 10:29:15 11:40:00 1:10:45
Lena Magnusson 4,6 10:12:18 11:40:10 1:27:52
Per Persson 6,5 10:32:45 11:16:14 0:43:29
Håkan Palm 6,5 10:36:00 11:17:35 0:41:35
Magnus Larsen 6,5 10:29:30 11:18:05 0:48:35
Sven Persson 6,5 10:20:50 11:21:49 1:00:59
Jan Nygren 6,5 10:22:27 11:21:53 0:59:25
Mattias Liljedahl 6,5 10:25:10 11:26:57 1:01:47
         
Utom tävlan:        
Olle Bohman 6,5 10:22:45 11:15:30 0:52:45